preloader
Welcome to Chinese Herbs Database
淫羊霍

Yin Yang Huo

淫羊霍

[性味归经]:辛,甘,温。归肝、肾经。

[用法用量]:  煎服,3-9克。部分患者服后可有口干、头晕等轻微副作用。凡阴虚火旺,溲赤舌干而内蕴邪热者慎用。科学中药用 1-2克

[功效主治]:1,补益,补阳,补肾壮阳,强筋骨,用于阳痿遗精,尿频,腰膝无力,筋骨痿软。2,祛风除湿,用于风寒湿痹,或肢体麻木拘挛,更年期高血压症。亦可用于癌症病人出现肾阳虚衰,腰膝酸软,阳痿遗精,精神不振,或因接受放化疗之后白细胞或全血减少症。

Certified Number: NPN: 80063706
编码: D-2700

[性味归经]:辛,甘,温。归肝、肾经。
用法用量:煎服,3-9克。部分患者服后可有口干、头晕等轻微副作用。凡阴虚火旺,溲赤舌干而内蕴邪热者慎用。

[功效主治]:1,补益,补阳,补肾壮阳,强筋骨,用于阳痿遗精,尿频,腰膝无力,筋骨痿软。2,祛风除湿,用于风寒湿痹,或肢体麻木拘挛,更年期高血压症。亦可用于癌症病人出现肾阳虚衰,腰膝酸软,阳痿遗精,精神不振,或因接受放化疗之后白细胞或全血减少症。

[现代研究]:本品主要有效成分为淫羊藿总黄酮、淫羊藿甙及多糖。此外,尚含生物碱、谷甾醇、卅一烷及维生素E等。淫羊藿能促进阳虚动物的核酸。蛋白质合成,并具有雄性激素样作用;能提高机体免疫功能,特别是对肾虚病人免疫功能低下有改善作用;能扩张外周血管,改善微循环,增加血流量,降外周阻力,增加冠脉流量;还具有抗缺氧、镇静、抗惊厥及镇咳、祛痰作用。

[文献]:药品名称:淫羊藿;别名:刚前,干鸡筋,淫羊霍,仙灵脾,羊藿叶,三枝九叶草,仙灵皮,
《本经》:“淫羊藿,味辛寒。主阳痿绝伤,茎中痛,利小便,益气力,强志,一名刚前。生山谷。”
《别录》:“坚筋骨。”
《日华诸家本草》:“主丈夫绝阳无子,女子绝阴无子,……一切冷风劳气,筋骨挛急,四肢不仁,补腰膝。”
《本草备要》:“补命门,益精气,坚筋骨,利小便。”
《本草求真》:“淫羊藿气味甘温,则能补火助阳,兼有辛香,则冷可除而风可散耳。”
《医学三字经》:羊藿温,益命门,助阳精,治茎疼。(淫羊藿味辛,无毒,性降,入少阴肾及命门。补肝肾,坚筋骨,祛风除湿。)

用户评论

目前还末有评论

添加评论

我要第一个评论! “淫羊霍”